Vagttelefon:
Tlf: 70 23 22 24
2

Kiropraktik

Kiropraktik på dyr handler helt enkelt om at påvirke kroppens nervebaner for at opnå så god en biomekanisk funktion i kroppen som muligt. Ved at udføre specifikke justeringer, kan man afhjælpe/fjerne låsning i et led, også kaldet Vertebral Subluxation Complexes (VSC). En låsning er et leds nedsatte bevægelighed indenfor dets normalfysiologiske bevægelsesramme – der er altså ikke tale om, at en knogle har forskubbet sig, som man måske kunne tro. For at justere en låsning, bruger kiropraktoren et meget specifikt, kontrolleret tryk udført med høj hastighed og lav bevægelsesgrad på det eller de led, der er fundet låsninger i. Herved påvirkes nerverne til at sende signaler til hjernen og tilbage til det pågældende led, for på den måde at forbedre bevægeligheden i leddet. 

Låsninger kan have mange forskellige årsager. Det kan være hestens bygningsmæssige udfordringer, rytterens rideevner, fald og spark, tandproblemer, for blot at nævne nogle stykker. Opstår der låsninger, vil disse følges af muskelspændinger, som giver smerte og hesten begynder at kompensere og afvige fra sit normale bevægelsesmønster.

Kiropraktik er fejlagtigt blevet opfattet som en ”knæk og bræk” behandling, som har medført skepsis i forhold til at kunne manipulere med så stort et dyr som en hest. Men der er netop ikke tale om behandling i form af manipulation og vrid med kroppen. Derimod fokuseres på det enkelte leds anatomiske strukturer og bevægelsesretning, og den præcise justering gives ud fra en vurdering af, om bevægeligheden i det enkelte led er nedsat eller ej.